Slovēnijas lietotāja rokasgrāmatas un produkta dokumentācija

Šeit jūs atradīsiet noderīgu informāciju par produktu un lietotāja rokasgrāmatas angļu valodā. Ja jums trūkst lietotāja rokasgrāmatas, varat sazināties ar mums.

Kožu un cūku putnubiedēklis:

Kurmju putnubiedēkļa lietošanas pamācību var atrast šeit.

Ultraskaņas biedēšana pret caunām, žurkām un pelēm:

Ultraskaņas ekrānu lietošanas instrukcijas var atrast šeit.

Lāpstiņu grīdas krāsa:

Šeit
atrodiet indikatīvās krāsu diagrammas.

Jūs varat atrast pilnu lietotāja rokasgrāmatu un datu lapu šeit.

Saistvielas pulvera un caurspīdīgas lakas airi:

Jūs varat atrast pilnu lietotāja rokasgrāmatu un datu lapu šeit.

 

Ultraskaņas atbaidīšanas līdzeklis no dažādiem grauzējiem:

Pilnu lietotāja rokasgrāmatu un datu lapu var atrast šeit šeit.