DK - Upute za upotrebu i tehnički list za podnu boju