Squadro game - Настолна игра за 2 човека

Gigamic

€47,95

С включен данък

Настолна игра, която предизвиква вашите стратегически и двуизмерни способности. От 8 години и нагоре. Забавна и вълнуваща игра, която е подходяща за колежа, кафенето, лятната вила или у дома. Игра за 2 човека.

Факт:

  • За да спечелите Squadro, трябва да сте първият играч, направил обратно пътуване с четири от вашите пет фигури.
  • Всеки играч започва със своите пет фигури в корита от неговата страна на дъската, като играчите седят перпендикулярно един на друг.
  • Когато местите фигура, вие я местите на разстояние въз основа на силата, посочена в коритото, което напускате.
  • След като фигурата си проправи път през дъската, вие я премествате обратно въз основа на силата от другата страна.
  • Ако преминете над противникова фигура, докато се движите, противниковата фигура трябва да се върне към последното си изходно място и вашата движеща се фигура напредва една клетка по-далеч от мястото, където е била противниковата фигура.